Napravite svoje veb mesto sa blokovima

Napravite svoje veb mesto sa blokovima

“Roses Trémières” by Berthe Morisot
“In the Bois de Boulogne” by Berthe Morisot
“Young Woman in Mauve” by Berthe Morisot

Dodajte mustre blokova

Mustre blokova su unapred dizajnirane grupe blokova. Da biste dodali jedan, izaberite dugme Dodaj blok [+] na traci sa alatkama na vrhu uređivača. Prebacite se na jezičak „Mustre“ ispod trake za pretragu i odaberite mustru.

Uokvirite svoje slike

Twenty Twenty-One uključuje elegantne ivice za vaš sadržaj. Kada je izabran blok slika, otvorite tablu „Stilovi“ unutar bočne trake uređivača. Izaberite stil bloka „Okvir“ da biste ga uključili.

Preklapajući stupci

Twenty Twenty-One uključuje preklapajući stil za blokove stupaca. Kada je izabran blok Stupci, otvorite tablu „Stilovi“ unutar bočne trake uređivača. Izaberite stil bloka „Preklapanje“ da biste ga probali.